Понеділок, 16.09.2019, 17:17

Вітаю Вас Гість | RSS

Дякую, що зайшли на сайт!

Каталог файлів

Головна » Файли » розробки уроків » розробки уроків

Рекомендації щодо власної розробки
12.07.2016, 23:57

                                       Методичні рекомендації

щодо оформлення матеріалів методичної розробки
для участі в обласному ярмарку педагогічних ідей та інновацій
 
1. Загальні вимоги
1.1. Залежно від особливостей і змісту, матеріали оформлюють у вигляді тексту з ілюстраціями, таблицями тощо.
 1.2. Матеріали подаються на паперових носіях та в електронному варіанті (на CD).
 1.3. Текст оформлюється в редакторі Word for Windows і роздруковується на папері формату А4, шрифт розміру 14 Times New Roman.
 1.4. Розміри полів: ліве – 25-30 мм; праве – 15 мм; верхнє – 20 мм; нижнє – 20 мм.
 1.5. Текст друкується через 1,5 інтервали, заголовки і виділені слова не підкреслюються. Текст не перевантажують курсивом, шрифтами, назви структурних частин набирають таким же кеглем, але великими літерами, наприклад: ВСТУП.
 1.6. Усі сторінки мають бути пронумеровані. Титульний аркуш і зміст не нумеруються, на вказаних сторінках номери не проставляються, але включають до загальної нумерації.
 1.7. Текстовий матеріал може поділятися на частини, розділи, підрозділи, пункти і підпункти.
 1.8. Розділи і підрозділи повинні мати заголовки. Пункти та підпункти можуть мати заголовки. Заголовок відокремлений від тексту  зверху і знизу, відстань між назвою заголовку і підзаголовку – один пропущений рядок.
 1.9. Заголовки структурних елементів потрібно розташовувати посередині рядка і друкувати великими літерами без крапки в кінці. Якщо заголовок складається із двох і більше речень, їх розділяють крапкою. Кожну структурну частину роботи треба починати з нової сторінки.
2. Вимоги до структурних елементів методичної розробки
2.1.   Титульний лист 
 Титульний лист містить дані, що подаються у такій послідовності:
 а) повна назва обласного управління освіти, СОІППО, управління освіти Шосткинської міської ради, міського методичного кабінету;
 б) тема роботи;
 в) відомості про автора роботу, назва закладу;
 г) назва міста, рік оформлення матеріалу.
2.1.1. Вибір теми передбачає додержання науковості та чіткості її формулювання.
2.1.2. Методично грамотному формулюванню назви розробки сприятиме дотримання автором таких рекомендацій щодо вживання термінів і понять:
♦ Правильно вживайте терміни:
технології – упровадження технологій;
 інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) – використання засобів ІКТ;
 методи, прийоми – застосування  методів; застосування, реалізація прийомів;
 форми, засоби  – використання форм, засобів.
♦ Уникайте формулювань з  мовними штампами: шляхи, через, при, з метою тощо, наприклад:
Шляхи активізації пізнавальної діяльності …
 Розвиток творчих здібностей учнів школи І ступеня шляхом оптимального використання …
 Розвиток творчої компетентності дошкільників через емоційне спілкування з природою.
 Розвиток творчого мислення учнів при вивченні ручної обробки деревини (правильно – …у процесі вивчення…).
♦ Не вводьте у назву зайві, надлишкові слова, які структурно обтяжують фразу, як-от: 
Ефективність використання новітніх комп’ютерних технологій при вивченні… …новітніх інноваційних технологій…
 Роль сучасних інформаційно-комунікаційних технологій навчання …
Організація роботи із формування…
♦ Обсяг назви методичної розробки має становити  9-12 слів.
2.2. Зміст. У змісті передбачена нумерація сторінок 
До змісту включають: перелік документів, що супроводжують матеріали; послідовно перелічені назви всіх розділів, підрозділів (якщо вони мають заголовки); висновки; рекомендації; бібліографія; перелік публікацій; назви додатків і номери сторінок, які містять початок матеріалу. В змісті можуть бути перелічені номери і назви ілюстрацій і таблиць із зазначенням сторінок, на яких вони вміщені.
 2.3. Заявка, адресована голові експертної комісії 
2.4. Анотація роботи (авторська) – скорочений виклад змісту роботи  у такій послідовності:
   - актуальність обраної теми;
   - алгоритм або технологія діяльності;
   - результативність.
2.5. У вступі у стислій формі обґрунтовуються актуальність, світові та вітчизняні тенденції вирішення проблеми, сучасні потреби практики, взаємозв’язок із сучасними науковими дослідженнями, бажано посилання на сучасні нормативні документи. Це насамперед відповідь на запитання «Чому я вибрала цю тему?», яка мета розробки, її стисла характеристика і призначення.
2.6. В основній частині автор повинен розкрити тему на сучасному рівні, послідовно і в системі:
- педагогічна ідея (проблема),
-  наукові підходи,
- методичне обґрунтування,
- практична реалізація.
2.7. Висновки повинні носити конкретний характер і бути цілком підтверджені цією роботою. У висновках подається оцінка одержаних результатів, ефективність застосованих технологій, доцільно продемонструвати результативність роботи, подати рекомендації. Якщо розробка має вид методичних рекомендацій, то рекомендації мають бути конкретними і ґрунтовними.
Висновки можуть спиратись на додаткову інформацію, наведену в додатку.
 
2.8. Список використаних джерел (Бібліографія). Цей структурний елемент повинен містити список використаної сучасної літератури, за можливості – назви видань, на які не було посилань у досвіді, але які можуть викликати інтерес (список рекомендованої літератури).
 
2.9. Додатки. У додатках  вміщують матеріал, який:
   - ілюструє тези основної частини та є необхідним для повноти розкриття досвіду;
   - не може бути послідовно розміщений в основній частині, оскільки є великим за обсягом;
До складу додатків можуть входити:
   - матеріал, що відображає методичну роботу автора (конспекти занять, сценарії виховних справ з методичним коментарем, методичні розробки  системи занять, рукописи навчальних видань, програм тощо);
   - додаткові ілюстрації або таблиці, фотографії тощо;
   - бібліографічний опис авторських публікацій.
Обсяг розділу – довільний.
 
3. Вимоги до конкурсних робіт
3.1.На Ярмарок можуть бути представлені:
-         практичні аспекти використання педагогічних технологій навчання та виховання, що доповнюються розробками уроків, виховних заходів;
-         авторські підручники, посібники;
-         методичні рекомендації;
-         дидактичні матеріали;
-         електронні та інші засоби навчального призначення.
3.2.Конкурсні матеріали мають включати:
-         заявку на участь у конкурсі за формою, що затверджується наказом управління освіти Шосткинської міської ради;
-         коротку анотацію матеріалів;
-         інформацію про автора;
-         електронний варіант поданих матеріалів.
3.3.Критерії відбору:
-         Науковість;
-         відповідність вимогам чинних освітніх програм;
-         системність та цілісність роботи;
-         ступінь навантаження учнів для досягнення поставлених завдань;
-         використання гуманістичних підходів і нетрадиційних методичних прийомів;
-         доцільність використання методів і прийомів, ІКТ – технологій, мультимедійних засобів, дотримання санітарно-гігієнічних вимог;
-         результативність;
-         культура оформлення конкурсних матеріалів.
                        Кожний критерій оцінюється за 5-ти бальною системою.
                         
4.     Конкурсні матеріали обов’язково супроводжуються рецензією фахівців на рівні міського методичного кабінету та затверджуються начальником управління освіти.
 
5.     Робота Ярмарку передбачає проведення майстер-класів.
Категорія: розробки уроків | Додав: Lesya | Теги: Рекомендації щодо власної розробки
Переглядів: 229 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:

Меню сайту

Методична робота

хмарка тегів

розробки уроків

Притчі