Середа, 14.04.2021, 01:49

Вітаю Вас Гість | RSS

Дякую, що зайшли на сайт!
Веб-сторінки створюються за допомогою мов:
HTML i XHTML. Кожна Веб-сторінка має URL-адресу. Веб-сторінки об'єднують у сайти.
Сукупність веб-документів, що об'єднані за деякою ознакою (адресою веб-сервера, темою, належністю організації або конкретній людині), називають веб-сайтом (англ — місце), або просто сайтом.
Кожен сайт має сторінку, яка, як правило, описує призначення даного сайта
ї містить гіперпосилання на різні його розділи. Останнім часом використовується поняття Інтернет-портал.
Інтернет-портал (англ. - головний вхід, ворота) — це веб-сайт, що надає кори¬стувачеві Інтернету в рамках одного веб-сайта різні послуги, такі як пошта, пошук, новини, форуми, обговорення, голосування тощо.
На порталі зібрані посилання на інші сайти, зазвичай об'єднані однією темою, напри¬клад, . Вам, мабуть, відомий освітній шкільний Інтернет-портал (рис. 78).

Це вітчизняний Інтернет-ресурс, за допомогою якого учні можуть поспілкуватися з цікавими співрозмовниками, взяти участь у Міжнародних освітніх програмах, знайти відповіді на серйозні чи дотепні запитання, отримати нові знання.