П`ятниця, 15.11.2019, 18:11

Вітаю Вас Гість | RSS

Дякую, що зайшли на сайт!
Тема. Загальна характеристика вищих спорових рослин.
Мета:Освітня. Дати уявлення про вищі спорові рослини; передумови виникнення життя на суші з’ясувати основні проблеми, з якими зіштовхнулися рослини при виході на суходіл; показати, як розв’язання цих проблем позначилося на будові рослин; ознайомити із особливостями вищих спорових рослин у порівнянні з нижчими.
Розвиваюча. Розвивати уміння порівнювати, аналізувати, спостерігати та приміняти свої знання в житті; розвивати пам’ять, увагу, логічне мислення та вміння робити висновки.
Виховна. Виховувати бережливе ставлення до навколишнього середовища і особливо мохів, хвощів, папоротей.
Основні поняття і терміни: палеоботаніка; вищі рослини; спорові рослини; тканини; спорофіт; гаметофіт; архегонії; антеридії; спора.
Тип уроку: засвоєння нових знань.
Форма уроку. Синтетична.
Місце уроку в навчальній темі. Вступний (перший у темі).
Методи і методичні прийоми:
1. Інформаційно- рецептивний: а) словесний: розповідь-пояснення, опис, бесіда, робота з підручником. б) наочний: ілюстрація, демонстрація, ТЗН.
 Прийоми навчання: виклад інформації, пояснення, активізація уваги та мислення, одержання з тексту та ілюстрацій нових знань, робота з роздатковим матеріалом, з гербарієм.
2. Репродуктивний. Прийоми навчання: подання матеріалу в готовому вигляді, конкретизація і закріплення вже набутих знань.
3. Проблемно - пошуковий: постановка проблемного питання. Прийоми навчання: постановка взаємопов’язаних проблемних запитань, активізація уваги та мислення.
4. Візуальний: складання схем.
5. Сугестивний: застосування різних видів мистецтва –  музика.
 6. Релаксопедичний: фізкультхвилинка, психологічне розвантаження.
Міжпредметні зв ́язки: фізика, географія.
 Матеріали та обладнання: схеми, малюнки,  м\м дошка.
                        Хід уроку
I.Організаційний момент.
ІI. Актуалізація опорних знань та чуттєвого досвіду учнів. Скласти асоціативний кущ до поняття "рослина”
((робота з м/м дошкою) 
III.Повідомлення теми, мети та завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності.
 Підготовча бесіда. Предками перших вищих рослин були зелені водорості. Вода — це колиска життя і середовище розвитку рослин. І, звісно, водне середовище має свої переваги. Пригадайте, які переваги має водне середовище життя в порівнянні з іншими середовищами. Учні пригадують, що для того, аби жити у воді, рослинам не потрібні спеціальні опорні структури. Чому? Бо вода має значну густину і підтримує організм. Рослини у товщі води можуть вести нерухомий спосіб життя, прикріплюючись до якоїсь опори, або рухатись: пасивно — за допомогою водних течій, активно — за допомогою джгутиків. У водному середовищі нема різких змін температури. А обмін речовин із довкілля у рослини здійснюється всією поверхнею тіла. У цьому середовищі значно полегшено розмноження рослин: спори і гамети вільно рухаються у воді .Спочатку рослини могли жити у воді лише на певній глибині від поверхні.
Формулювання проблемних питань. Які умови дозволили рослинам освоїти суходіл? Як рослини змінилися внаслідок пристосування до життя на суходолі?
Сьогодні на уроці ми більш детально розглянемо ці та інші питання.
План
1. Вищі рослини. Вихід рослин з водного середовища.
2.Класифікація вищих рослин. Життєвий цикл.
   
   
   
3.Характеристика вищих спорових рослин. Особливості розмноження.
IV. Сприйняття і первинне осмислення нового матеріалу.
Вищі рослини. Вихід рослин з водного середовища
1. Розповідь з елементами бесіди.
Заплющіть на мить очі і уявіть себе в лісі:
- …ліс ще дрімає в передранішній тиші. Непорушно стоять дерева, загорнуті в сутінь, рясно вкриті краплистою росою. Тихо навкруги. Лиш де-не-де прокинеться пташка. Непевним голосом обізветься вона зі свого затишку. Ліс ще дрімає…А чи можемо ми уявити ліс без мохів, папоротей? Ці невисокі рослини займають нижній ярус і є невід’ємною частиною лісу. Вищі рослини — це новий етап еволюційного розвитку рослинного світу. Чому водорості називають нижчими рослинами ? Що характерно для будови їхнього тіла ? {Демонстрування ілюстрації вищих рослин та водорості). Переважно тіло вищих рослин диференційоване на корінь та пагін, що складається зі стебла та листків. До того ж є розчленування тіла на надземну і підземну частини, відповідно до двох частин середовища — наземно-повітряного і ґрунтового. Зовні вони вкриті покривною тканиною, що захищає їх від несприят­ливих умов. У процесі еволюції у вищих рослин сформувалися провідні тканини, які забезпечують обмін речовин між підземними та надзем­ними органами, у них утворився орган фотосинтезу — листок, що має добре розвинену асиміляційну тканину, добре розвинені також запаса­юча і механічні тканини.
Що призвело до таких новоутворень у наземних рослин ?
З переходом від водного до наземного існування рослини зіткнулися з такими труднощами:
— Зневоднення. Як відомо, для життєдіяльності організмів потрібна вода, а повітря — це середовище, яке сприяє висиханню. Тому наземним рослинам потрібно було виробити якість пристосування для добування і запасання води.
- Розмноження. Ніжні статеві клітини повинні бути захищеними, а чоловічі гамети (сперматозоїди) можуть зустрітися з жіночими гаметами лише у воді. - Опора. На відміну від води, повітря ніяк не підтримує рослину.
—Живлення. Для фотосинтезу потрібні світло і вуглекислий газ, тому хоча б частина рослини повинна перебувати над поверхнею землі. А мінеральні солі та вода містяться в ґрунті. Тому, щоб їх отримувати, інша частина рослини може бути в ґрунті й рости в темряві.
 —Газообмін. Для фотосинтезу і дихання потрібно, щоб газообмін здійснювався в атмосфері, а не у водяній суміші, що оточувала рослину.
—Чинники навколишнього середовища. Вода, особливо коли її так багато, як, скажімо, в озері чи океані, забезпечує більшу стабільність умов навколишнього середовища. Наземне ж середовище частіше підлягає впливу таких мінливих чинників, як температура, освітлення тощо.
Вихід вищих рослин на сушу відбувся вперше в силурійський період палеозойської ери. На поверхню води вони змогли вийти тільки тоді, коли навколо Землі утворився озоновий шар. Пригадайте з курсу природознавства, що таке озоновий шар, де він розташований, з якої речовини складається, атоми якого хімічного елемента входять до його складу. З'явившись в цілком новому повітряному середовищі, вони лише поступово пристосувалися до життя в інших умовах і протягом багатьох мільйонів років дали величезну різноманітність наземних рослин, різ­них за величиною і складністю будови. Цими першими рослинами, які вийшли з води, були вищі спорові рослини. Від чого пішла така назва рослин? Назва вищі спорові рослини походить від того, що основним способом розмноження перших наземних рослин, як вимерлих, так і сучасних, було спорове розмноження. До того ж, у них, як і в більшості вищих рослин, є диференціація тіла за органами. Тому вищих рослин, які розмножуються спорами, ботаніки об'єднують під спільною назвою — вищі спорові рослини. Ми дуже мало знаємо про перші рослини, оскільки вони усі вимерли, а викопних решток тих рослин знайдено небагато. Але вчені за відбитками, залишеними давніми рослинами, змогли відтворити вигляд перших мешканців суші та вивчити особливості їхньої будови. Наука, що займається вивченням викопних рослин, є розділом ботаніки і називається палеоботаніка. Класифікація вищих рослин. Життєвий цикл Вищих рослин налічують близько 350 видів, які поширені на всій земній кулі в різних кліматичних зонах. За сучасною класифікацією вищі рослини поділяють на 8 відділів, проте в курсі біології 7 класу ми зупинимось на 6:
1. Мохоподібні. 2. Плауноподібні. 3. Хвощеподібні. 4. Папоротеподібні. 5. Голонасінні. 6. Покритонасінні.
Життєвий цикл вищих рослин складається з ритмічного чергування двох ядерних фаз і двох поколінь: статевого (гаметофіта) і безстатевого (спорофіта) (демонстрування схеми чергування поколінь). Гаметофіт — статеве покоління, на якому утворюються статеві органи — антеридії (чоловічі)'та архегонії (жіночі). Спорофіт — нестатеве покоління, на якому формуються органи нестатевого розмноження — спорангії, в яких утворюються спори.
            Характеристика вищих спорових рослин. Особливості розмноження
 Основними характеристиками вищих спорових рослин є:
· Виникнення і поглиблення різниці між спорофітом і гаметофітом. Перевага спорофіту над гаметофітом.
· Збільшення розмірів спорофіту та поділ тіла внаслідок збільшення поверхні: корінь забезпечує необхідність рослини в воді та мінеральних речовин, листків — підтримання необхідного рівня фотосинтезу. ·
 Виникнення покривної тканини — епідерми, що захищає рослину від висихання.
· Посилення механічного утримання стебла за рахунок його потовщення. Вищі спорові рослини мають багатоклітинні статеві органи двох типів: чоловічі — антеридії і жіночі — архегонії. На спорофіті в спорангіях утворюються спори, які можуть бути однаковими чи різними за розміром. Дрібніші спори називають мікроспорами, а більші — мегаспорами. У життєвому циклі вищих спорових рослин спостерігається чергування гаметофіту та спорофіту, причому один з них переважає. Іншими словами, та рослина, що ми найчастіше звикли бачити у лісі чи інших місцях, де ростуть мохи, плауни, хвощі та папороті, і є переважаючим поколінням, тобто можна сказати, що воно існує тривалий період. На спорофіті у спеціальних органах — спорангіях — утворюються спори. Вони дозрівають і розносяться вітром, потрапляють на ґрунт і при наявності вологи проростають. Із пророслої спори формується рослина, яка значно відрізняється від спорофіту за формою та розмірами. Це статеве покоління — гаметофіт. На гаметофіті утворюються антеридії та архегонії, де формуються статеві клітини. У вищих спорових рослин жіночі статеві клітини — яйцеклітини — нерухомі. Сперматозоїд має "припливти" до неї. Відповідно запліднення (злиття статевих клітин) без води не відбувається, і це робить залежними спорові рослини від наявності води. Із заплідненої яйцеклітини (зиготи) утворюється рослина нестатевого покоління — спорофіт.
V. Узагальнення і систематизація вивченого.
1. Виконання завдань практикуму.
А) Опираючись на матеріал підручника, з'єднайте стрілками новоутворення у будові та функціях вищих рослин при освоєнні наземно-повітряного середовища існування з труднощами, які до цього призвели.
 
2. Контрольно-оцінна бесіда за основними термінами і поняттями уроку:( Робота зі словником):
- життєвий цикл - ………….
- антеридій - ………….
 - архегоній - ………….
- спорангій - ………….
VI. Підсумки уроку, аргументація оцінок.
VII.Домашнє завдання. Вивчити відповідний матеріал за підручником. Завершити письмову роботу, розпочату на уроці.